دیس و بشقاب

تنوع رنگ كامل ASTER
نام برند : Mediterranea-Aster ساخت اسپانيا
ديس Ramages
نام برند : Egizia-Ramages ساخت ايتاليا H2cm Q22cmوH2cm Q35cm
ديس Samarcanda Gold
نام برند : ساخت

H2cm Q35cm

ديس كوجك زرد
نام برند : Mediterranea-Other ساخت اسپانيا
ديس كوچك آبي
نام برند : Mediterranea-Other ساخت اسپانيا
ديس متوسط صورتي
نام برند : Mediterranea-Other ساخت اسپانيا
ديس و بشقاب Ali baba
نام برند : Egizia-Alibaba ساخت ايتاليا ديس H2cm Q35cm-بشقابH2cm Q22cm
ديس و بشقاب ميوه خوري Bambu
نام برند : Egizia-HWC ساخت ايتاليا ديس H2cm Q35cm-بشقابH2cm Q22cm
ديس و بشقاب ميوه خوري Su
نام برند : Egizia-HWC ساخت ايتاليا ديس H2cm Q35cm-بشقابH2cm Q22cm
ديس و بشقاب ميوه خوري Dulcama
نام برند : Egizia-Dulcamara ساخت ايتاليا H2cm Q35cmوH2cm Q22cm
ديس و بشقاب ميوه خوري Fontainebleau
نام برند : Egizia-Fontainebleau Silver ساخت ايتاليا H2cm Q22cmوH2cm Q35cm
ديس و بشقاب ميوه خوريFontainebleau Gold
نام برند : Egizia-Fontainebleau Gold ساخت ايتاليا H2cm Q35cmوH2cm 229cm
ديس و كفگير Ali baba
نام برند : Egizia ساخت ایتالیا

H2cm Q35cm

ديس وبشقاب Samarcanda
نام برند : Egizia-Samarcanda Silver ساخت ايتاليا H1.5cm Q15cm
ديس وبشقاب Tissage Gold
نام برند : Egizia-Tissage Gold ساخت ايتاليا H2cm Q22cm
ديس وبشقاب ميوه خوري Georgette
نام برند : Egizia-Timeless-Georgette ساخت ايتاليا H2cm Q22cm
ديس وبشقاب ميوه خوري Ramages Gold
نام برند : ساخت

H2cm Q22cmوH2cm Q35cm

ديس وبشقاب ميوه خوري Tissage Silver
نام برند : Egizia-Tissage Silver ساخت ايتاليا H2cm Q22cmوH2cm Q35cm
ست رنگي 1ASTER
نام برند : Mediterranea-Aster ساخت اسپانيا
ست غذا خوري Alibaba
نام برند : Egizia-Alibaba ساخت ايتاليا