سرویس چینی – سرامیك

سرويس 20 پارچه آبي
نام برند : Other-Hunan ساخت چين
سرويس بلور
نام برند : Libbey- ساخت آمريكا
سرويس چيني سرمه اي طلائي 108 پارچه
نام برند : Other- ساخت چين
سرويس صبحانه 18 پارچه سبز
نام برند : Other-Hunan ساخت چين