جار- جای ادویه

جار Glamourدر 4 سايز و 6 رنگ
نام برند : Bugatti-Glamour ساخت ايتاليا 11-15-20-30Hcm 0.7-1-1.5-2lit
جارLola مدل چوبي در سايزهاي مختلف
نام برند : Bugatti-Lola ساخت ايتاليا H10-13-16-23-32cm 0.5-0.75-1-1.5-2lit
جاي ادويه lola مدل چوبي
نام برند : Bugatti-Lola ساخت ايتاليا