سطل زباله

سطل زباله استيل درب‌دار
نام برند : Other- ساخت هند
سطل زباله استيل درب‌دار پدالي
نام برند : Other- ساخت هند